Sunday, August 27, 2023
spot_img
Homeมา 4 จ่าย 3
spot_img

มา 4 จ่าย 3

White Orchid River Cruise Pro Dinner

White Orchid River Cruise Pro สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการล่องเจ้าพระยารับประทานอาหารค่ำบนเรือไวท์ ออร์คิดริเวอร์ ครูซส์ ในบรรยากาศยามค่ำคืนบนลำน้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด ฯลฯ 18.00 -19.00 ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์  ท่าเรือ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 19.45...

White Orchid River Cruise Pro Dinner

White Orchid River Cruise Pro สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการล่องเจ้าพระยารับประทานอาหารค่ำบนเรือไวท์ ออร์คิดริเวอร์ ครูซส์ ในบรรยากาศยามค่ำคืนบนลำน้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด ฯลฯ 18.00 -19.00 ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์  ท่าเรือ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 19.45 น. White Orchid River Cruise เทียบรับท่าน ล่องออกจากท่าเอเชียทีคฯ...

White Orchid River Cruise Pro Dinner

White Orchid River Cruise Pro สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการล่องเจ้าพระยารับประทานอาหารค่ำบนเรือไวท์ ออร์คิดริเวอร์ ครูซส์ ในบรรยากาศยามค่ำคืนบนลำน้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด ฯลฯ 18.00 -19.00 ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์  ท่าเรือ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 19.45 น. White Orchid River Cruise เทียบรับท่าน ล่องออกจากท่าเอเชียทีคฯ...